Skip to main content

Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

Spółka Solar Energia Wankowicz Glezer Spółka Jawna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim zapewnia pełną przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych. W tym miejscu znajdą Państwo klauzule informacyjne dotyczące danych osobowych, które są przez nas przetwarzane jako administrator danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).